Cứ mỗi độ thu sang khi tiếng ve đã khuất dần sau những tán lá, tiết trời trở lên se se lạnh thì dường như tất cả ...