TT 32/2018/BGD đã ban hành CT GDPT. Ngày 21/11/2019, BGD&ĐT ban hành QĐ số 4507/QĐ-BGD&ĐT đã phê duyệt danh mục sách SGK lớp 1 sử dụng trong cơ sở GDPT.

TT 32/2018/BGD đã ban hành CT GDPT. Ngày 21/11/2019, BGD&ĐT ban hành QĐ số 4507/QĐ-BGD&ĐT đã phê duyệt danh mục sách SGK lớp 1 sử dụng trong cơ sở GDPT.

Trong chương trình GDPT 2018 sẽ có những thay đổi về tên môn cũng như nội dung của từng bộ SGK các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc như sau: Tiếng Việt; Toán; Đạo đức; Ngoại ngữ (ở lớp 3, lớp 4, lớp 5); Tự nhiên và Xã hội (lớp 1, lớp 2, lớp 3); Lịch sử và Địa lí (lớp 4, lớp 5); Khoa học (ở lớp 4, lớp 5); Tin học và Công nghệ (ở lớp 3, lớp 4, lớp 5); Giáo dục thể chất; Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật); Hoạt động trải nghiệm. Chính vì sự thay đổi này đã đặt ra yêu cầu cho các trường cũng như các đồng chí giáo viên trên cả nước phải có những nghiên cứu kĩ lưỡng về phương pháp cũng như cách thức sao cho phù hợp với từng bộ SGK phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Ngay khi có hướng dẫn số 23/PGD&ĐT ngày 11/02/2020 của PGD&ĐT Thị xã. Bên cạnh công tác trực làm vệ sinh và tuyên truyền ngừa dịch. Ban lãnh đạo trường PTDTBT TH Hoàng Liên cùng với tổ chuyên môn, các đồng chí giáo viên trong toàn trường đã tổ chức buổi nghiên cứu đưa ra các phương pháp cũng như hướng tiếp cận sao cho phù hợp với từng phân môn.

Nghiên cứu Ngày 1

Nghiên cứu ngày 2

Sản phẩm sau nghiên cứu sách

  

 

 

 

Tổng hợp của BGH nhà trường