Thực hiện văn bản số 08/ KH-PGD & ĐT, Sa Pa ngày 13 tháng 1 năm 2022 về kế hoạch tổ chức dạy học thực nghiệm sách giáo khoa lớp 3 - Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học, trường PTDTBT TH Hoàng Liên đã tiến hành tổ chức dạy học thực nghiệm sách giáo khoa lớp 3 năm học 2021-2022.

Với mục tiêu tổ chức dạy học thực nghiệm ở bộ sách giáo khoa đã được tập huấn để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ đổi mới theo tinh thần GDPT 2018, nhà trường đã tiến hành tổ chức dạy học thực nghiệm đối với các môn học của khối lớp 3 năm học 2021-2022. Các tiết dạy thực hiện chương trình môn học theo Thông tư 32/2018, mỗi môn học có các năng lực riêng, tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận và phát triển năng lực chung cũng như năng lực đặc thù.

Với mục tiêu tổ chức dạy học thực nghiệm ở bộ sách giáo khoa đã được tập huấn để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ đổi mới theo tinh thần GDPT 2018, nhà trường đã tiến hành tổ chức dạy học thực nghiệm đối với các môn học của khối lớp 3 năm học 2021-2022. Các tiết dạy thực hiện chương trình môn học theo Thông tư 32/2018, mỗi môn học có các năng lực riêng, tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận và phát triển năng lực chung cũng như năng lực đặc thù.

1

Một tiết dạy thực nghiệm mẫu với môn Tiếng Việt do cô giáo Bùi Thanh Thụy giảng dạy tại lớp 3A.

2

Tiết dạy Tiếng Việt - bài 10 “Con đường đến trường” (tiết 1)\

 

Các tiết dạy đảm bảo được quy trình của một tiết dạy bao gồm: Khởi động-Khám phá- Thực hành-Vận dụng.

3

4

   Sau các giờ dạy thực nghiệm, các giáo viên trong nhà trường hiểu rõ hơn về chương trình sách giáo khoa lớp 3 mới theo chương trình GDPT 2018. Việc thực hiện tốt các giờ dạy thực nghiệm góp phần hỗ trợ cho giáo viên giúp học sinh phát triển năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.