Thực hiện văn bản hướng dẫn số 1295 của Sở, 306 của Phòng về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020 - 2021, trường PTDTBT TH Hoàng Liên đã triển khai thực hiện tuần sinh hoạt tập thể.

Với mục đích nhằm tạo điều kiện cho học sinh, nhất là học sinh lớp 1 làm quen với môi trường học tập mới, thầy cô giáo, bạn bè, điều kiện học tập và phương pháp dạy học trong nhà trường; học sinh toàn tạo môi trường học tập và rèn luyện thân thiện, tích cực và hiệu quả; tạo tình cảm, niềm tin của học sinh đối với trường, lớp, thầy cô và bạn bè. Thông qua các hoạt động tập thể giúp học sinh các lớp nâng cao nhận thức về truyền thống của nhà trường; tiếp cận với các điều kiện về cơ sở vật chất, điều lệ, quy chế, nội quy, quy tắc ứng xử và các quy định liên quan khác của nhà trường; hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của học sinh, rèn một số kỹ năng cần thiết khi bước vào năm học mới. 

Các hoạt động trong “Tuần sinh hoạt tập thể” đã thực hiện trong tuần vừa qua phù hợp với điều kiện nhà trường và đặc điểm tâm sinh lý học sinh; có tác dụng, hiệu quả thiết thực đối với học sinh, nhất là học sinh lớp 1 đầu cấp học; tạo được niềm tin cho học sinh và không khí vui tươi, phấn khởi trong nhà trường.

Các hoạt động trong “Tuần sinh hoạt tập thể” chủ yếu là nâng cao tính chủ động, sáng tạo, tự quản của học sinh, gắn với các hoạt động chung đầu năm học của nhà trường, đặc biệt là gắn với phong trào thi đua“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Nhà trường đã tổ chức cho cán bộ,giáo viên,học sinh,phụ huynh học sinh lao động vệ sinh trường,lớp; tu bổ cảnh quan nhà trường; chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị,sách giáo khoa, các điều kiện cơ sở vật chất khác phục vụ hoạt động dạy học. Huy động và tổ chức cho học sinh đầu cấp làm quen trường lớp, tổ chức trò chơi,ôn luyện nghi thức,kiến thức nhẹ nhàng cho học sinh,Tổ chức đo thân nhiệt cho học sinh,nhắc nhở vệ sinh phòng dịch,..hướng dẫn vệ sinh,nề nếp chỗ ở bán trú cho học sinh, thực hiện hoạt động theo thời gian biểu " một ngày bán trú".

Dưới đây là một số hình ảnh: